அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் ஆஸ்துமா மருந்துகளை எடுத்துக் கொண்டால் இரத்த தானம் செய்யலாமா?

பெரும்பாலான ஆஸ்துமா மருந்துகள் மக்கள் இரத்த தானம் செய்வதைத் தடுக்காது. ஒருவர் ஆஸ்துமா அறிகுறிகளை அனுபவிக்காத வரை, ஒருவர் இரத்த தானம் செய்யலாம். மேலும் தகவலுக்கு மருத்துவரை அணுகவும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language