அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் சிஓபிடியால் கண்டறியப்பட்டேன். நான் குணப்படுத்த முடியுமா?

சிஓபிடி ஒரு முற்போக்கான நோய், ஆனால் சரியான மற்றும் வழக்கமான சிகிச்சையால் ஒருவர் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை வாழ முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language