அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பள்ளியில் என் குழந்தைக்கு ஆஸ்துமா தாக்குதல் இல்லை என்பதை எப்படி உறுதிப்படுத்துவது?

தூண்டுதல்கள், இன்ஹேலர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சரியான வழி மற்றும் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி குழந்தைக்கு விளக்கப்படுவது முக்கியம். குழந்தை தூண்டுதல்களிலிருந்து முடிந்தவரை விலகி இருக்க வேண்டும் மற்றும் ரிலீவர் இன்ஹேலரை அவருடன் / அவளுடன் பள்ளிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். குழந்தையின் ஆஸ்துமாவின் அவசரநிலை ஏற்பட்டால் அறிகுறிகள், தூண்டுதல்கள், சிகிச்சை மற்றும் ஆஸ்துமா செயல் திட்டம் போன்ற அனைத்து அம்சங்களையும் ஒருவர் குழந்தையின் ஆசிரியருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அவசர தொடர்பு எண்களை ஆசிரியர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் முக்கியம்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language