அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

வைக்கோல் காய்ச்சல் என்றால் என்ன? இது ஒவ்வாமை நாசியழற்சி போன்றதா?

மகரந்தம் காரணமாக பருவகால ஒவ்வாமை நாசியழற்சி விவரிக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல் காய்ச்சல். பெயர் இருந்தபோதிலும், வைக்கோல் காய்ச்சல் என்பது வைக்கோலுக்கு எதிர்வினையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, மேலும் அது காய்ச்சலை ஏற்படுத்தாது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language