அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

3 பெரிய உணவுக்கு பதிலாக ஒரு நாளில் 5-6 சிறிய உணவை சாப்பிட என் மருத்துவர் எனக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். சிஓபிடியை நிர்வகிக்க இது எவ்வாறு உதவும்?

சிஓபிடியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் எவ்வளவு சுவாசிக்க முடியும் என்பதை உணவின் தரம் மற்றும் அளவு பாதிக்கும். உண்மையில் முழு வயிற்றைக் கொண்டிருப்பது சுவாசிக்க கடினமாக இருக்கும். ஒருவரின் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பரிந்துரைத்தபடி ஒருவர் சத்தான மற்றும் சீரான உணவை உண்ண வேண்டும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language