அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

45 வயதில் என் அம்மாவுக்கு சிஓபிடி இருப்பதாக கூறப்பட்டது. எனக்கு இப்போது 45 வயதாகிறது, சிஓபிடி பரம்பரை பரம்பரையாக இருக்கிறதா என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா?

தாயிடம் இருந்தால் சந்ததியினருக்கு சிஓபிடி கிடைக்கும் என்பது அவசியமில்லை. இருப்பினும், ஆல்பா -1 ஆன்டிட்ரிப்சின் குறைபாடு போன்ற சில பரம்பரை மரபணு கோளாறுகள் சிஓபிடியை ஏற்படுத்தக்கூடும், எனவே சிஓபிடியின் குடும்ப வரலாறு இருந்தால், சிஓபிடியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை நிராகரிக்க ஒருவர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language