బ్రాంకైటిస్

గురించి

మ్యూకస్ (కఫం) మరియు శ్వాస తీసుకోవడంలో కష్టంతో వేధిస్తున్న దగ్గు బ్రోంకైటిస్ కి సూచిక. బ్రోంకియల్ ట్యూబులు అనే ఊపిరితిత్తుల్లో వాయమార్గాలకు ఇన్ఫెక్షన్ కలిగినప్పుడు లేదా చికాకు కలిగినప్పుడు మరియు వాచినప్పుడు సమస్య ప్రారంభమవుతుంది. ట్యూబుల లోపలకు మరియు బయటకు గాలి వెళ్ళడాన్ని ఇది కష్టం చేస్తుంది, కాబట్టి శ్వాస తీసుకోవడాన్ని కష్టం చేస్తుంది.

బ్రోంకైటిస్ అనేది కంగారుపడవలసిన విషయం కాదు మరియు సరిగ్గా రోగనిర్థారణ చేసిన తరువాత పూర్తిగా చికిత్స చేయవచ్చు. బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఇరిటంట్స్, ధూమపానం మరియు రసాయనాలు బ్రోంకైటిస్ యొక్క సామాన్యమైన కారణాల్లో కొన్ని.

‘సరైన రోగనిర్థారణ మరియు చికిత్స బ్రోంకైటిస్ ని నయం చేయగలదు’ ప్రధానంగా, బ్రోంకైటిస్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి- ఎక్యూట్ బ్రోంకైటిస్- ఇది వైరల్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల మరింత సామాన్యంగా కలుగుతుంది. కొన్ని లక్షణాల్లో దగ్గు, జ్వరం, గొంతు పుండు మరియు పిల్లికూతలు, ఇతరులలో ఉంటాయి. ఇది సాధారణంగా కొద్ది వారాలు ఉంటుంది, కానీ సాధారణంగా ఆ తరువాత సమస్య ఏదీ కలిగించదు.

క్రానిక్ బ్రోంకైటిస్- ఇది ఎక్యూట్ బ్రోంకైటిస్ కంటే కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ గంభీరమైనది. ఈ రకమైన బ్రోంకైటిస్ సాధారణంగా తిరిగి కలుగుతుంది లేదా సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఉండిపోతుంది. ఇది సిఒపిడి లాంటి ఇతర ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను సూచిస్తుంది. ప్రధాన లక్షణాలు నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు ఉండే దగ్గు మరియు శ్వాస సమస్యలు. ధూమపానం అనేది దీర్ఘకాలిక బ్రోంకైటిస్ కలిగే అత్యంత సామాన్యమైన కారణం. గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే బ్రోంకైటిస్ ని సరైన రోగనిర్థారణ మరియు చికిత్సతో నయంచేయవచ్చు,

Please Select Your Preferred Language