తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఉపశమనాలు అంటే ఏమిటి?

రిలీవర్స్ అనేది ఇరుకైన వాయుమార్గాలను త్వరగా తెరవడం ద్వారా ఉబ్బసం లక్షణాల నుండి వేగంగా ఉపశమనం కలిగించే మందులు. వాయుమార్గాల చుట్టూ ఉన్న కండరాలను సడలించడం ద్వారా వారు దీన్ని చేస్తారు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language