తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఉబ్బసం నయం చేయగలదా?

ఉబ్బసం పూర్తిగా నియంత్రించవచ్చు కాని దురదృష్టవశాత్తు, దీనికి శాశ్వత చికిత్స లేదు ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language