తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఏ రకమైన మొక్కలు ఎక్కువగా అలెర్జీ పుప్పొడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి?

కొన్ని చెట్లు (ఓక్, బూడిద, ఎల్మ్, బిర్చ్, మాపుల్ మొదలైనవి), గడ్డి మరియు కలుపు మొక్కలు (రాగ్‌వీడ్, సేజ్ బ్రష్ మొదలైనవి) చిన్న, తేలికపాటి, పొడి పుప్పొడిని పెద్ద పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇవి మైళ్ళ వరకు గాలి ద్వారా తీసుకువెళ్ళవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language