తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

కంట్రోలర్ (నివారణ) షధాలను తీసుకునే ముందు రిలీవర్ మందులు తీసుకోవాలి అని నేను ఎక్కడో చదివాను, తద్వారా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది నిజామా?

ఒకరి వైద్యుడి సూచన మేరకు ఎప్పుడూ ఆస్తమా మందులు వాడాలి. రిలీవర్ మరియు కంట్రోలర్ (నివారణ) మందులు భిన్నంగా పనిచేస్తాయి. కంట్రోలర్ (నివారణ) దాని ముందు రిలీవర్ ఉపయోగించినట్లయితే మంచిది కాదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language