తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

గవత జ్వరం అంటే ఏమిటి? ఇది అలెర్జీ రినిటిస్ మాదిరిగానే ఉందా?

పుప్పొడి కారణంగా కాలానుగుణ అలెర్జీ రినిటిస్‌ను వివరించడానికి ఉపయోగించే పదం హే ఫీవర్. పేరు ఉన్నప్పటికీ, ఎండుగడ్డి జ్వరం తప్పనిసరిగా ఎండుగడ్డి ప్రతిచర్య కాదు మరియు ఇది జ్వరం కలిగించదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language