తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంటే నేను ఏ క్రీడలకు దూరంగా ఉండాలి?

ఉబ్బసం కారణంగా తప్పించుకోవలసిన ప్రత్యేక క్రీడలు లేవు. నిజానికి...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language