తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంటే నేను ఏ డైట్ పాటించాలి? నేను ఇప్పటికే కుస్తీ కోసం సెట్ డైట్ కలిగి ఉన్నాను.

ఒకరికి ఉబ్బసం ఉంటే ఆహార నియంత్రణలను పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, ఉంటే
గింజలు లేదా ఎరేటెడ్ పానీయాలు వంటి కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఒకరి ఆస్తమాను ప్రేరేపిస్తాయి, అప్పుడు ఆ ఆహార పదార్థాలు తప్పక తప్పవు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language