తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంది. నేను కంట్రోలర్ (నివారణ) ఇన్హేలర్‌ను ఉపయోగించను, కాని నేను నా రిలీవర్ ఇన్‌హేలర్‌ను నేను ఉపయోగించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాను. సరేనా?

మంచి ఉబ్బసం నియంత్రణ కోసం, తరచుగా సూచించే రిలీవర్ వాడకం కంటే, వైద్యుడు సూచించినట్లుగా, నియంత్రిక (నిరోధక) ఇన్హేలర్‌ను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించాలి. ఒకరి రిలీవర్ ఇన్హేలర్‌ను చాలా తరచుగా ఉపయోగిస్తుంటే, అది వైద్యుడిని సందర్శించాలి ఎందుకంటే ఇది ఉబ్బసం నియంత్రణకు సూచన కావచ్చు మరియు మందులలో మార్పు అవసరం కావచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language