తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంది మరియు నేను గర్భవతి. నా బిడ్డకు కూడా ఉబ్బసం వస్తుందా?

ఉబ్బసం జన్యు సిద్ధత కలిగి ఉంది. ఉబ్బసం ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను కలిగి లేని పిల్లల కంటే ఆస్తమాతో తల్లిదండ్రులను కలిగి ఉన్న పిల్లవాడికి ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language