తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు గ్లాకోమా ఉంది. నాసికా స్ప్రేలను ఉపయోగించడం నాకు సురక్షితమేనా?

గ్లాకోమా ఉన్న రోగిలో, లేదా గ్లాకోమా అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, నాసికా స్టెరాయిడ్ కలిగిన నాసికా స్ప్రే ప్రవేశపెట్టినప్పుడల్లా, నేత్ర వైద్య నిపుణుడి పర్యవేక్షణ అవసరం.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language