తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా అలెర్జీ రినిటిస్ లక్షణాలను తగ్గించడానికి నేను వేరే నగరానికి వెళ్లడాన్ని పరిగణించాలా?

మరొక నగరానికి వెళ్లడం సహాయపడకపోవచ్చు. అలెర్జీకి కారణమయ్యే పుప్పొడి నుండి బయటపడటానికి చాలా మంది ప్రజలు మకాం మార్చారు, చివరికి వారు కొత్త ప్రాంతంలో మొక్కల పుప్పొడికి అలెర్జీని అభివృద్ధి చేస్తారు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language