తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా కొడుకు వయసు 8 సంవత్సరాలు. అతని ఉబ్బసం వయస్సుతో మెరుగుపడుతుందా?

పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ, వారి వాయుమార్గాలు ఈ విధంగా విస్తరిస్తాయి, కొంతమంది పిల్లలు వయస్సుతో వారి ఉబ్బసంను అధిగమించగలుగుతారు లేదా అంతకుముందు ఉన్న రోగనిరోధక ట్రిగ్గర్ ఇప్పుడు లేనట్లయితే. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో, లక్షణాలు కనిపించకుండా పోవచ్చు మరియు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత తిరిగి కనిపిస్తాయి. అందువల్ల, డాక్టర్ చెప్పకపోతే మందులను ఆపకూడదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language