తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా డాక్టర్ నేను నా సిఓపిడి ని చాలా చక్కగా నిర్వహించగలిగానని చెప్తున్నాను, కాని నా వాయుమార్గాల్లో శ్లేష్మం ఉన్నట్లు నేను ఇప్పటికీ భావిస్తున్నాను. నేను దాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి?

సిఓపిడి మందులు శ్లేష్మం విప్పుటకు మరియు వాయుమార్గాలను తెరవడానికి సహాయపడతాయి. శ్లేష్మం తొలగించడానికి కొన్ని పద్ధతులు కూడా ఉపయోగించబడతాయి. వీటిని మీ డాక్టర్ ప్రదర్శించవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language