తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా తల్లికి 45 ఏళ్ళ వయసులో ఆమెకు సిఓపిడి ఉందని చెప్పబడింది. నాకు ఇప్పుడు 45 ఏళ్లు, మరియు సిఓపిడి వంశపారంపర్యంగా ఉందా అని నేను ఆలోచిస్తున్నానా?

తల్లి ఉంటే సంతానం సిఓపిడి పొందే అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ, ఆల్ఫా -1 యాంటిట్రిప్సిన్ లోపం వంటి కొన్ని వంశపారంపర్య జన్యుపరమైన లోపాలు సిఓపిడి కి కారణమవుతాయి, కాబట్టి సిఓపిడి యొక్క కుటుంబ చరిత్ర ఉంటే, సిఓపిడి పొందే అవకాశాన్ని తోసిపుచ్చడానికి ఒకరు పరీక్ష చేయించుకోవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language