తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా బిడ్డకు ఆస్తమా లక్షణాలు శీతాకాలంలో మాత్రమే వస్తాయి. ఆమె నిజంగా ఏడాది పొడవునా ఉబ్బసం చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా?

లక్షణాలను అదుపులో ఉంచడానికి మరియు మంటలను నివారించడానికి ఉబ్బసం చికిత్స సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా ఇవ్వబడుతుంది. వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా ఉబ్బసం చికిత్సను ఆపకూడదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language