తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా బిడ్డ అలెర్జీ రినిటిస్‌తో బాధపడుతోంది. భవిష్యత్తులో అతను ఉబ్బసం బారిన పడే అవకాశం ఉందా?

అలెర్జీలు సహజీవనం చేస్తాయి. రినిటిస్ ఉన్నవారిలో ఐదవ వంతు మంది వారి తరువాతి జీవితంలో ఉబ్బసం అభివృద్ధి చెందుతారు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language