తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా రోజువారీ ఇంటి శుభ్రతను నా సిఓపిడితో ఎలా నిర్వహించగలను?

సిఓపిడి నిర్ధారణకు ముందు చేసినట్లుగా రోజువారీ ఇంటి శుభ్రపరచడం కొనసాగించవచ్చు, ఒకరి లక్షణాలు తీవ్రతరం కానంత కాలం. శుభ్రపరిచేటప్పుడు ప్రమాద కారకాలను నివారించడానికి ప్రయత్నించాలి మరియు తనను తాను శ్రమించకూడదు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language