తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా లక్షణాలు మాయమైనప్పుడు నేను ఇన్హేలర్లను ఆపుతానా?

కొంతమందికి, కొన్ని సీజన్లలో ఉబ్బసం మరియు దాని లక్షణాలు మరింత తీవ్రమవుతాయి, కాని ఇతరుల సమయంలో కనిపించవు. ఇది ఉబ్బసం వచ్చి వెళుతుందనే అపోహకు దారితీస్తుంది. ఏదేమైనా, నిజం ఏమిటంటే, ఒక సీజన్లో లక్షణాలు మాత్రమే అధ్వాన్నంగా మారవచ్చు మరియు మరొక సీజన్లో ఉబ్బసం కాదు. అందువల్ల, లక్షణాలు లేనప్పుడు కూడా, ఇన్హేలర్ మందులను సూచించినట్లుగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం

Related Questions

Please Select Your Preferred Language