తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నేను ఆస్తమాతో చనిపోవచ్చా?

దురదృష్టవశాత్తు అవును, ఒకరు ఆస్తమాతో చనిపోవచ్చు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉబ్బసం మరణాలు సుమారు 2,50,000. ఏదేమైనా, ఉబ్బసం సకాలంలో మరియు సరిగ్గా నిర్ధారణ అయినట్లయితే ఉబ్బసం సంబంధిత మరణాలు నివారించబడతాయి, మరియు ఒకరు మందులను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటారు, అలాగే ఉబ్బసం దాడి సమయంలో ఉపయోగం కోసం అత్యవసర మందులను సులభంగా ఉంచుతారు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language