తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నేను ఇన్హేలర్కు బదులుగా పిల్ లేదా సిరప్ తీసుకోవచ్చా?

ఉబ్బసం చికిత్స కోసం ఇన్హేలర్ కంటే మాత్రలు లేదా సిరప్‌లు మంచివి కావు. ఉబ్బసం మందులు తీసుకోవటానికి ఉత్తమ మార్గం ఇన్హేలర్ ద్వారా అని పరిశోధనలో తేలింది

Related Questions

Please Select Your Preferred Language