తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నేను ఉబ్బసం మందులు తీసుకుంటే రక్తదానం చేయవచ్చా?

చాలా ఆస్తమా మందులు ప్రజలు రక్తదానం చేయకుండా నిరోధించవు. ఒకరు ఉబ్బసం లక్షణాలను అనుభవించనంత కాలం, ఒకరు రక్తదానం చేయవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language