తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నేను సిఓపిడితో బాధపడుతున్నాను. నన్ను నయం చేయవచ్చా?

సిఓపిడి ఒక ప్రగతిశీల వ్యాధి, కానీ సరైన మరియు క్రమమైన చికిత్సతో మంచి జీవిత నాణ్యతను పొందవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language