తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

మానసిక ఒత్తిడి నా 13 ఏళ్ల ఆస్తమాను ప్రభావితం చేస్తుందా?

అవును, ఉత్సాహం, కోపం మరియు నిరాశ వంటి బలమైన భావోద్వేగాలు లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి లేదా ఉబ్బసం ఉన్న పిల్లలలో దాడిని ప్రేరేపిస్తాయి.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language