తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

మీకు తేలికపాటి ఉబ్బసం ఉంటే ఉబ్బసం దాడి చేయగలదా?

అవును. ఒకరికి మితమైన లేదా తీవ్రమైన ఉబ్బసం ఉంటే ఆస్తమా దాడి చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, తేలికపాటి ఉబ్బసం ఉన్నప్పటికీ ఒకరికి ప్రాణాంతక ఆస్తమా దాడి ఉంటుంది. అందుకే ఉబ్బసం తేలికగా ఉన్నప్పటికీ ఉబ్బసం మందులు సూచించినట్లుగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language