తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

రాత్రి సమయంలో ఉబ్బసం తీవ్రమవుతుందా?

కొన్నిసార్లు, ఒకరి శరీరంలో రక్షిత మరియు సహజమైన స్టెరాయిడ్ల స్థాయిలు రాత్రి సమయంలో తక్కువగా ఉండటంతో ఆస్తమా లక్షణాలు రాత్రి వేళల్లో తీవ్రమవుతాయి. బెడ్ నారలపై దుమ్ము పురుగులు వంటి ఇతర కారణాలు కూడా ఉండవచ్చు. డాక్టర్ సూచించిన క్రమమైన చికిత్సతో, రాత్రి సమయ లక్షణాలను కూడా నియంత్రించవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language