తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

లక్షణాలు తీవ్రంగా రాకముందే సిఓపిడి ను పరీక్షతో నిర్ధారించవచ్చు. ఇది నిజామా?

స్పిరోమెట్రీ అనేది సాధారణ శ్వాస పరీక్ష, ఇది సిఓపిడి ని నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. లక్షణాలు చెడు రాకముందే ఇది సమస్యను గుర్తించగలదు. ఇది ఎయిర్ పిరితిత్తుల నుండి ఎంత గాలిని వీచుతుందో మరియు ఎంత వేగంగా చేయగలదో కొలుస్తుంది.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language