తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

వేడి పొడి రోజులలో నా లక్షణాలు అధ్వాన్నంగా ఉంటాయి మరియు వర్షాకాలంలో చాలా తక్కువ. కారణం ఏమిటి?

పుప్పొడికి అలెర్జీ ఉంటే, వేడి పొడి రోజులలో అలెర్జీ లక్షణాలు అధ్వాన్నంగా ఉంటాయి మరియు వర్షాకాలంలో చాలా తక్కువ. వర్షపు రోజులలో, పుప్పొడి తరచుగా భూమికి కడుగుతారు, అంటే ఒకరు దానిని పిరి పీల్చుకునే అవకాశం తక్కువ, అందువల్ల లక్షణాలు తక్కువగా ఉంటాయి.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language