తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

3 పెద్ద భోజనాలకు బదులుగా రోజులో 5-6 చిన్న భోజనం తినాలని నా డాక్టర్ సలహా ఇచ్చారు. సిఓపిడి నిర్వహణలో ఇది ఎలా సహాయపడుతుంది?

సిఓపిడి ఉన్న వ్యక్తి ఎంతవరకు .పిరి పీల్చుకోవాలో ఆహారం యొక్క నాణ్యత మరియు పరిమాణం ప్రభావితం చేస్తుంది. నిజంగా పూర్తి కడుపు కలిగి ఉండటం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఒకరి పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన విధంగా పోషకమైన మరియు సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language