વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન એલર્જિક નાસિકા પ્રદાહ માટે દવા લેવાનું સલામત છે?

સામાન્ય નિયમ તરીકે, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન લક્ષણોને નિયંત્રિત કરતી સૌથી ઓછી માત્રામાં મોટાભાગની દવાઓ ટાળવી અથવા તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો કે, વધુ વિગતો માટે વ્યક્તિના એલર્જીસ્ટ અથવા પ્રસૂતિવિજ્ .ાનીની સલાહ લેવી આવશ્યક છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language