વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું સીઓપીડી વાળા લોકો ચેપનું જોખમ વધારે છે?

હા, સીઓપીડીવાળા લોકોને તંદુરસ્ત લોકો કરતા ફેફસાના ચેપનું જોખમ વધારે છે. જો કોઈની ઉધરસ અને શ્વાસની તકલીફ વધુ ખરાબ થાય છે અથવા જો કોઈને તાવ આવે છે, તો તમારે ડ doctorક્ટરને મળવું જ જોઇએ. આ એવા સંકેતો છે કે ફેફસામાં ચેપ હોવાની સંભાવના છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language