सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला डॉक्टरकडे जाण्याची गरज असल्यास पीक फ्लो मीटर मला सांगू शकेल?

दम्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन लिहिताना, दमा चांगल्या प्रकारे नियंत्रित झाल्यावर डॉक्टर वैयक्तिक बेस्ट पीक फ्लो (पीईएफ) वाचून दाखवतात. या योजनेत डॉक्टर खाली पीक फ्लो वाचनाची नोंद देखील करते ज्यास त्या व्यक्तीस डॉक्टरकडे जाण्याची आवश्यकता असते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language