सतत विचारले जाणारे प्रश्न

60 वर्षानंतर अचानक दम्याचा त्रास संभवतो का?

एखाद्या व्यक्तीला दमा नसला तरीही वयात दमा होऊ शकतो. अलर्जीशी संबंधित दमा सहसा मुलांमध्ये सुरू होतो. परंतु काही लोकांना दम्याचा त्रास प्रौढ म्हणून होतो आणि हे सहसा अलर्जीक ट्रिगरशी संबंधित नसते. काही लोकांना दम्याचा त्रास होऊ शकतो कारण विशिष्ट पदार्थांवर सतत संपर्क ठेवला जातो, विशेषत: कामावर (उदा. रंग, स्प्रे, धुके इ.)

Related Questions

Please Select Your Preferred Language