सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला नुकतेच दम्याचे निदान झाले. मी ठीक होईल?

अगदी. दम्याचे निदान झाले तरीसुद्धा एक सामान्य, सक्रिय आणि निरोगी आयुष्य जगू शकतो ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language