తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా సిఓపిడి కోసం నాకు స్టెరాయిడ్ ఇన్హేలర్ సూచించబడింది. నేను కాల్షియం సప్లిమెంట్లను కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా?

సాధారణంగా స్టెరాయిడ్లను దీర్ఘకాలికంగా తీసుకుంటే, ముఖ్యంగా మౌఖికంగా తీసుకున్నప్పుడు కాల్షియం మందులు ఇవ్వబడతాయి. కాల్షియం మందులు అవసరమా కాదా అని ఒకరి వైద్యుడు నిర్ణయించగలడు. మరింత సమాచారం కోసం వైద్యుడిని సంప్రదించండి, ఎందుకంటే కాల్షియం మందులు అవసరమా అని వారు నిర్ణయించగలరు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language