વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારી પાસે સીઓપીડી છે. શું ફેફસાંની શસ્ત્રક્રિયા મને સારું લાગે અને લાંબું જીવન જીવવામાં મદદ કરશે?

આ રોગના ખૂબ જ અદ્યતન તબક્કાના દર્દીઓ જે કડક માપદંડને પૂર્ણ કરે છે, તે ફેફસાના શસ્ત્રક્રિયા માટેના ઉમેદવાર હોઈ શકે છે. તે દર્દીઓના પસંદગીના જૂથ માટે જીવનને લંબાવશે અને જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો લાવી શકે છે. સીઓપીડી અને ફેફસાના શસ્ત્રક્રિયા વિશે વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને ડ doctorક્ટરની સલાહ લો.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language