सतत विचारले जाणारे प्रश्न

आपल्याला दम्याचा त्रास असल्यास दम्याचा त्रास होऊ शकतो?

होय दम्याचा त्रास मध्यम किंवा तीव्र दम्याने एखाद्यास दम्याचा अटॅक होण्याची शक्यता जास्त असूनही, दम्याचा दम जरी कमी असेल तरीही एखाद्याला दम्याचा प्राणघातक धोका असू शकतो. म्हणूनच दम्याचा त्रास अगदी कमी असला तरीही दम्याची औषधे घेणे आवश्यक आहे.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language