सतत विचारले जाणारे प्रश्न

कोणत्या प्रकारचे वनस्पती सर्वात जास्त एलर्जीनिक परागकण तयार करतात?

काही झाडे (ओक, राख, एल्म, बर्च, मॅपल इ.), गवत आणि तण (रॅगवीड, सेजब्रश इ.) लहान, हलके, कोरडे परागकण मोठ्या प्रमाणात तयार करतात जे मैलांच्या अंतरावर हवेमधून वाहून जाऊ शकतात.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language