सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला एलर्जी आहे हे मी कसे ठरवू?

जेव्हा एखाद्याला एलर्जी येते तेव्हा लक्षणे आणि त्यांची तीव्रता ..... एलर्जीची ओळख पटविण्यात मदत करू शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, एलर्जीन शोधण्यासाठी एलर्जी चाचणी केली जाऊ शकते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language