తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. నేను బాగుంటానా?

ఖచ్చితంగా. ఉబ్బసం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినప్పటికీ, సాధారణ, చురుకైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language