सतत विचारले जाणारे प्रश्न

माझा मुलगा 8 वर्षांचा आहे. त्याचा दमा वयानुसार चांगला होऊ शकतो का?

मुले जसजशी वाढतात तसतसे त्यांचे वायुमार्ग विस्तृत होतात. अशाप्रकारे, काही मुले वयामुळे किंवा काही कारणास्तव दमा वाढवू शकतात ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language