सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मी कुठेतरी वाचले आहे की एखाद्याने नियंत्रक (प्रतिबंधक) औषध घेण्यापूर्वी रिलीव्हर औषध घ्यावे जेणेकरून ते अधिक चांगले कार्य करेल. हे सत्य आहे का?

एखाद्याच्या डॉक्टरच्या सूचनेनुसार दम्याचा नेहमीच औषधांचा वापर करावा. रिलीव्हर आणि कंट्रोलर (प्रतिबंधक) औषधे वेगवेगळी कार्य करतात. यापूर्वी रिलीव्हर वापरल्यास कंट्रोलर (प्रतिबंधक) यापेक्षा चांगले कार्य करणार नाही.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language