తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

సిఓపిడి కి దశలు ఉన్నాయా?

సిఓపిడి ఒక ప్రగతిశీల వ్యాధి; ఇది తేలికపాటి నుండి తీవ్రమైన వరకు ఉంటుంది.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language