அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது சிஓபிடிக்கு ஸ்டீராய்டு இன்ஹேலர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளேன். நான் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸையும் எடுக்க வேண்டுமா?

பொதுவாக ஸ்டெராய்டுகள் நீண்ட காலத்திற்கு எடுத்துக் கொண்டால், குறிப்பாக வாய்வழியாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால், கால்சியம் கூடுதல் வழங்கப்படுகிறது. கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவையா இல்லையா என்பதை ஒருவரின் மருத்துவர் தீர்மானிக்க முடியும். மேலும் தகவலுக்கு மருத்துவரை அணுகவும், ஏனெனில் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவையா என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language